Vevle Mek. Verkstad AS

Vevle Mek. Verkstad AS vart starta på Småland,Valestrandsfossen i 1949 av Johannes Vevle.

I 1994 tok Arnbjørn Vevle over bedrifta og i 2004 flyttabedrifta inn i større lokale i Lonevåg, kommunesenteret på Osterøy.
Sidan 1994 og fram til i dag har Vevle Mek. Verkstad AS utviklaseg innan tre kjerneområde;

  • Leverandør av trapper, rekkverk og stålkonstruksjonar tilbygg-og anleggsindustrien.
  • Leverandør av leiderar, gangvegar, repos og annaspesialutrusting for fiskeoppdrett og settefiskanlegg. Mykje avdet produsert i aluminium og syrefast.
  • Reparasjon av skuffer og anna utstyr til gravemaskiner og hjullastarar.