Tragisk Ulykke Under Go-Kart Løp i Andebu

Go-kart miljøet i Norge er i sorg etter en tragisk ulykke som inntraff under et løp på Andebu i dag.


En ung deltaker mistet dessverre livet i en hendelse som har rystet hele racing-fellesskapet.

Det var under det årlige Håsken racet at ulykken skjedde. Til tross for rask innsats fra arrangørene, medisinsk personell og nødetater, stod ikke livet til å redde. Detaljer rundt årsaken til ulykken er ennå ikke avklart, og hendelsen vil bli grundig undersøkt for å sikre at slike tragedier kan unngås i fremtiden.

Vi i Htb Racing er dypt berørt av denne hjerteskjærende hendelsen. Våre tanker går først og fremst til den forulykkedes familie, venner og team. Vi ønsker å uttrykke vår dypeste medfølelse og kondolanse i denne tunge tiden.

Som en del av det norske go-kart miljøet føler vi alle en sterk tilhørighet og solidaritet.

Når en slik ulykke inntreffer, minner det oss om de risikoene som følger med sporten vi elsker. Vi står sammen med hele go-kart familien i sorgen og vil gjøre vårt ytterste for å støtte alle berørte parter.

Til alle som er en del av go-kart miljøet, la oss stå sammen i denne tunge tiden og støtte hverandre. Våre dypeste kondolanser går til de som har mistet en kjær, og vi håper at tiden som kommer vil bringe trøst og helbredelse.

Med dyp sorg og medfølelse,

Ronny Laastad
Sponsorsjef, Htb Racing